Xây dựng đội ngũ doanh nhân Thủ đô đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới

16/12/2021

Sáng 16/12, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, ngày 09/12/2011, của Bộ Chính trị (khóa XI) “về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế”. Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong dự, chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải; lãnh đạo một số sở, ngành, quận, huyện, thị xã.
 
Báo cáo do Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải trình bày cho thấy, trong 10 năm qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW đã được Thành ủy và các cấp ủy Đảng trong toàn Đảng bộ Thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, bài bản, đồng bộ; gắn với thực hiện các nghị quyết, chương trình, đề án đột phá về xây dựng, phát huy vai trò của tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, ban hành nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, doanh nhân...
 
Nhận thức của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về vai trò, vị trí của doanh nhân, doanh nghiệp được nâng lên. Các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã đồng hành, hỗ trợ doanh nhân, doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, trọng tâm là thường xuyên tiếp xúc, đối thoại để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải trình bày báo cáo tại hội nghị
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải trình bày báo cáo tại hội nghị

Đội ngũ doanh nhân Thủ đô ngày càng đông đảo về số lượng, chất lượng được nâng lên với kiến thức kinh doanh phong phú, bản lĩnh, kinh nghiệm dồi dào, phong cách làm việc khoa học, chuyên nghiệp, hiện đại hơn; đặc biệt, thể hiện được bản sắc văn hóa của doanh nhân Hà Nội, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với cộng đồng; tích cực tham gia đóng góp xây dựng các chủ trương, chính sách về phát triển kinh tế, đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị Thành phố.
 
Trong 10 năm qua, toàn Thành phố có gần 204 nghìn doanh nghiệp thành lập mới (tăng bình quân từ 9-13%/năm); trung bình cứ 35 người dân Thủ đô có 01 doanh nghiệp được đăng ký thành lập, cao gấp 3,8 lần bình quân chung cả nước. Tính đến ngày 30/4/2021, tổng số doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố là 311.240 doanh nghiệp (chiếm gần 38% tổng số doanh nghiệp cả nước). Cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô đã tạo việc làm cho gần 2,5 triệu lao động, mỗi năm tạo thêm 140 nghìn việc làm mới. Đặc biệt, các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp vừa và nhỏ không ngừng phát triển, chiếm 67% tổng số việc làm, 25% tổng số vốn đầu tư của doanh nghiệp và đóng góp 30% GDP của Thành phố.
 
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải khẳng định, việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09-NQ/TW đã tạo điều kiện để đội ngũ doanh nhân phát huy được vị thế, vai trò, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Thành phố. Kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển và đạt mức tăng trưởng khá cao. Giai đoạn 2011-2015, GRDP bình quân tăng 9,23%, gấp 1,58 lần mức tăng bình quân chung của cả nước; thu nhập bình quân đầu người đạt 3.660 USD/người/năm, tăng gấp 1,8 lần so với năm 2010. Giai đoạn 2016-2020, GRDP bình quân tăng 7,39%, thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 5.420 USD/người/năm. Thủ đô ngày càng thể hiện rõ nét hơn vai trò là trung tâm lớn về kinh tế, giao dịch quốc tế, tạo động lực quan trọng đối với phát triển vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước.
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị Thành phố, trong đó, có đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Thủ đô trong thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW, qua đó, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố trong những năm qua. Nổi bật là cơ cấu kinh tế Thủ đô chuyển dịch đúng định hướng; nhiều cơ chế, chính sách của Thành phố đã được thực hiện quyết liệt, nhất là trong cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh PCI...

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo hội nghị
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong phát biểu chỉ đạo hội nghị 

Thành phố đã có Nghị quyết 09-NQ/TU về phát triển Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, là tỉnh, thành phố đầu tiên trên cả nước ban hành Nghị quyết chuyên đề về lĩnh vực này. Trên cơ sở đó, các quận, huyện, thị xã cũng đã thành lập Đảng bộ Khối Doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước để kịp thời hỗ trợ các doanh nghiệp. Thực tế cho thấy, doanh nghiệp nào có tổ chức đảng, đoàn thể hoạt động đã góp phần hỗ trợ doanh nghiệp phát triển toàn diện, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đánh giá.
 
Cho rằng kết quả đạt được trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW là khá toàn diện và nổi bật, tuy nhiên, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho rằng, một trong những hạn chế lớn, cần tập trung khắc phục trong thời gian tới để tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển Thủ đô là phải tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền điện tử.
 
Nhấn mạnh yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong giai đoạn tới rất nặng nề, để thực hiện thành công các định hướng phát triển trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố, các chỉ tiêu phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị, trước tiên phải củng cố, nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể, của cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân, nhất là đội ngũ doanh nhân về nhiệm vụ, yêu cầu xây dựng đội ngũ doanh nhân Thủ đô trong giai đoạn mới, hội nhập quốc tế, cách mạng công nghiệp 4.0... Trên cơ sở đó, Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố chỉ đạo UBND Thành phố, các sở, ngành tiếp tục đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ các doanh nghiệp, các hiệp hội, các câu lạc bộ doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. “Việc hỗ trợ phải thực chất, thực tâm, đồng hành với doanh nghiệp, đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp một cách thực chất, hiệu quả”, đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh. 
 
Đặc biệt, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý chí và khát vọng phát triển, nhất là tinh thần khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên; đưa phong trào khởi nghiệp vào các trường học. Các cấp, ngành Thành phố cũng cần phát huy hơn nữa tiềm năng, lợi thế riêng có của Hà Nội, nhất là 1.350 làng nghề trên địa bàn Thành phố, cùng với 160 nghìn hộ kinh doanh cá thể, tích cực hỗ trợ để chuyển đổi các hộ kinh doanh cá thể thành doanh nghiệp. 
 
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong cũng nhấn mạnh nhiệm vụ phải tiếp tục có chính sách quan tâm, hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng, tư vấn giúp đội ngũ doanh nhân, nhất là doanh nhân mới khởi nghiệp, trong quá trình này cần có vai trò của các cấp chính quyền, các hiệp hội. Cùng với đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 09 của Thành ủy, làm sao các doanh nghiệp có tổ chức đảng, đoàn thể hoạt động phải ổn định, phát triển hài hòa.
 
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đề nghị các cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp quan tâm xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân, để tạo thành “nếp văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân Thăng Long”; quan tâm bảo vệ môi trường, thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của Thủ đô và đất nước.
 
Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tặng Bằng khen cho 10 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW.

Trọng Toàn

Link bài gốc:

Theo Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội, link gốc

Tin tức liên quan

18/01/2022

Sáng 18/1, huyện Thạch Thất tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba trong công tác xây dựng nông thôn mới; tổng kết...

28/12/2021

Tham gia Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO từ năm 2019, Hà Nội có nguồn lực to lớn để xây dựng Thành phố sáng tạo...

23/12/2021

Chiều 23/12, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội chủ trì phiên...

23/12/2021

Chiều 23/12, Đảng Đoàn Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị kiểm điểm kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo...

22/12/2021

Sáng 22/12, phát biểu tham luận tại Hội thảo khoa học với chủ đề “Vận dụng sáng tạo một số vấn đề lý luận, thực tiễn về...

20/12/2021

Sáng 20/12, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân Đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2021) và 32 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân...